Yakyukyô no uta (1977)

Live-action adaptation of Shinji Mizushima's manga.

Directing:
  • Akira Kato

Writing:
  • Shinji Mizushima
  • Rokuro Kumagai
  • Masayasu Ōebara

Stars:
Release Date: 1977-03-19
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 96

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Asao Koike
Asao Koike
Tetsugorō Iwata
Hitoshi Takagi
Hitoshi Takag...
President Inugami
Yuri Yamashina
Yuri Yamashin...
Mutō's wife
Ken Nakamoto
Ken Nakamoto
Kunitachi's fan
Shinobu Tsuruta
Shinobu Tsuru...
Mutō
Akira Takahashi
Akira Takahas...
Toraya
Kazuhiko Kasai
Kazuhiko Kasa...
Jinkusu
Osamu Tsuruoka
Osamu Tsuruok...
Reporter Yamai
Write one

Sorry, no results found.

Show me another film
Random Artist
Protect yourself from online tracking

Are you sure you want to hide this?