Gantz (2010)

After trying to rescue a man on the subway tracks, two teens wake up in a room dominated by a mysterious black sphere that sends them to hunt down and kill aliens hiding on Earth.

Directing:
  • Shinsuke Sato

Writing:
  • Yusuke Watanabe
  • Hiroya Oku

Stars:
Release Date: 2010-11-29
themoviedb icon 6.4/10
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 130

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Takayuki Yamada
Takayuki Yama...
Masamitsu Shigeta
Kazunari Ninomiya
Kazunari Nino...
Kei Kurono
Go Ayano
Go Ayano
Group leader
Kanata Hongo
Kanata Hongo
Joichiro Nishi
Kenichi Matsuyama
Kenichi Matsu...
Masaru Kato
Yuriko Yoshitaka
Yuriko Yoshit...
Tae Kojima
Tomorowo Taguchi
Tomorowo Tagu...
Yoshikazu Suzuki
Shunya Shiraishi
Shunya Shirai...
Hiroto Sakurai
Ayumi Ito
Ayumi Ito
Yutsuriko Aikawa
Donpei Tsuchihira
Donpei Tsuchi...
Muso Tokugawa
Natsuna Watanabe
Natsuna Watan...
Megumi Kishimoto
Tomoro Taguchi
Tomoro Taguch...
Yoshikazu Suzuki
Write one

Sorry, no results found.

Show me another film
Random Artist
Protect yourself from online tracking

Are you sure you want to hide this?