Swordsman (2013)

By the China Audio Visual, in the studio together to build a positive, gold medal screenwriter, producer is based in Jin Yong's famous novel "Swordsman" on March 24 at the first national 4A-class tourist destination Zhejiang Xiandu boot. Joe Chen unassailable modeling exposure, following Wallace (Linghu), Yuan Shanshan (Ren Yingying), such as modeling exposure, the highly anticipated and controversial Joe Chen (Swordsman) modeling has finally surfaced. In addition, Leung Kar Yan (Feng Qingyang), Han Dong (Tian Boguang), Lv Jiarong (Blue Phoenix), Zhang Tianyang (total no Shi) Dingzhuang Zhao also be exposed April 5

Release Date: 2013-03-03
themoviedb icon 8/10
  • Country: CN
  • Language: en

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Chen Xiao
Chen Xiao
Lin Pingzhi / Lin Yuantu
Jiang Yiyi
Jiang Yiyi
Ren Yingying
Joan Chen
Joan Chen
Yue Lingshan
Write one

Sorry, no results found.

Show me another film
Random Artist
Protect yourself from online tracking

Are you sure you want to hide this?