Don Quixote (2010)

Don Quixote is a 2010 Chinese and Hong Kong film directed by Ah Gan based on Miguel de Cervantes' 17th-century novel.

Directing:
  • Ah Gan

Stars:
Release Date: 2010-01-01
themoviedb icon 7/10
  • Language: 普通话
  • Runtime: 106

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Karena Lam
Karena Lam
Sang Cuihua
Guo Tao
Guo Tao
Tang Fanghai
Wang Gang
Wang Gang
Sang Qiu
Monica Mok
Monica Mok
Woman on island
Wang Shuangbao
Wang Shuangba...
Godfather
Hua Liu
Hua Liu
Linghu
Miao Pu
Miao Pu
Jin Xiangtong
Paul Chun Pui
Paul Chun Pui
Dongfang
Xiong Xin-Xin
Xiong Xin-Xin
Eunuch in black
Li Jing
Li Jing
Hen San
Niu Ben
Niu Ben
Don Quixote's father
Na Wei
Na Wei
Official advisor
Deng Jiajia
Deng Jiajia
Woman on donkey
Liu Hua
Liu Hua
Linghu
郭涛
郭涛
Tang Fanghai
Hai Yitian
Hai Yitian
Ximen
Paul Chun
Paul Chun
Dongfang
Ben Niu
Ben Niu
Don Quixote's father
Write one

Sorry, no results found.

Show me another film
Random Artist
Protect yourself from online tracking

Are you sure you want to hide this?